05.10.2018

Letošní konference ve třech slovech? Digitalizace, zákazníci, strategie

Tradiční business procesy v bankovním sektoru se otřásají v základech vlivem digitalizace a expanze nebankovních poskytovatelů finančních služeb; banky se nevyhnou klíčovým inovacím v podnikatelské strategii, v organizaci a v informačních a komunikačních technologiích. Masivní digitalizace však představuje nejen výzvu, ale také příležitost, kterou nelze promarnit.

Rychlost technologických inovací vede k citelným změnám v chování zákazníků a v jejich očekáváních. Poskytovatelé finančních služeb musí na tuto výzvu reagovat významnými investicemi do technologických inovací a zároveň novým pohledem na své dosavadní business strategie.

Orientace na zákazníka musí být středobodem veškerých činností v bance; výzkum zákaznické zkušenosti by měl provázet celý designový a vývojový proces. Pochopit nejen to, co zákazníci říkají, ale také to, co dělají a proč se tak chovají obnáší změnu způsobu uvažování o finančních produktech. Současně mají klienti ta nejvyšší očekávání ohledně bezpečnosti svých dat a peněz; důvěra klientů je tím nejcennějším aktivem v rukou bank.

Na cestě stojí i spousta dalších výzev, nemluvě o regulatorních požadavcích. Konference by měla poskytnout příležitost k diskusi o různých aspektech těchto výzev a příležitostí, jako například:

  • Jak zorganizovat vývoj produktů, aby byl jejich středobodem skutečně klient?
  • Jaký je nejlepší přístup k pochopení smýšlení zákazníka a jeho preferencí, když uvažujeme o nových produktech nebo strategiích?
  • Očekávání současných zákazníků překračují tradiční hranice finanční industrie. Jaké to má důsledky pro tradiční poskytovatele finančních služeb? Jak by na to měli reagovat?
  • Jak lze chytře využít existující data, analytiku a digitální stopu? Využití umělé inteligence a analýzy velkých dat při navrhování služeb skutečně šitých na míru.
  • Vývoj produktů pro zákazníky také obnáší práci na změnách chování klientů. Jak máme motivovat zákazníky, aby sdíleli své osobní údaje?
  • Klienti předpokládají, že jejich data a finanční prostředky jsou v bankách vždy v bezpečí. Současně očekávají větší decentralizaci v poskytování služeb, stále více online chytrých zařízení, automatizované úlohy. Jaké výzvy přinášejí tyto trendy z hlediska kybernetické bezpečnosti?