16.10.2018

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky

Přístup na WiFi:

Název sítě: wifi333

Heslo: cba2018

Informace o tlumočení: Konference je simultánně tlumočena z angličtiny do češtiny a obráceně. Živý video přenos bude pouze česky.

Hashtag konference: #bim2018

Můžete klást dotazy prostřednictvím aplikace sli.do, event code #bim2018